Contact

Adres Clubhuis:

W.S.V. Noord-Zuid Niewkoop
Molenpad 5, 2421 BX Nieuwkoop
+31(0)172-574875
E-mail: ofni.[antispam].@noordzuidnieuwkoop.nl

Internetsite:

www.noordzuidnieuwkoop.nl

Bankrekening: ING Bank Nieuwkoop IBAN: NL71 INGB 0652 5616 83
t.n.v. Penningmeester W.S.V. Noord-Zuid Nieuwkoop
KvK: 40446075

Bestuur

Voorzitter

Gerben Spaargaren
E-mail: rettizroov.[antispam].@noordzuidnieuwkoop.nl

Vice-voorzitter

Vacant
E-mail: rettizrooveciv.[antispam].@noordzuidnieuwkoop.nl

Secretaris

Hettie Mandemaker
E-mail: siraterces.[antispam].@noordzuidnieuwkoop.nl

Penningmeester

Vacant
E-mail: retseemgninnep.[antispam].@noordzuidnieuwkoop.nl

Wedstrijdcommissaris

Otto Groen
E-mail: sirassimmocdjirtsdew.[antispam].@noordzuidnieuwkoop.nl

Terreincommissaris

Stephan Krimpenfort
E-mail: sirassimmocnierret.[antispam].@noordzuidnieuwkoop.nl

Algemeencommissaris

Michael van den Hoonaard
E-mail: sirassimmocneemegla.[antispam].@noordzuidnieuwkoop.nl

Commissies

Wedstrijdleider

Theo Meus
E-mail: suem.t.[antispam].@kpnplanet.nl

Havenmeester

Edwin Tijsterman
E-mail: retseemnevah.[antispam].@noordzuidnieuwkoop.nl

Clubhuiscommissaris Hettie Mandemaker
Jeugdcommissaris

Michael van den Hoonaard
sirassimmocdguej.[antispam].@noordzuidnieuwkoop.nl

WSV Noord-Zuid Nieuwkoop

Noord-Zuid is een watersportvereniging die het plezier, de lol en competitie rondom het zeilen en actief op het water zijn wil versterken en verspreiden. We nodigen je van harte uit om hier een onderdeel van te zijn!

 
noordzuid-logo-wit

Contact info

Molenpad 5
2421 BX
Nieuwkoop
+31(0)172-574875