Disclaimer Jeugdinstructie

 
 

Jeugdinstructie Disclaimer
Aansprakelijkheid

RECHTEN EN PLICHTEN VAN WV NOORD-ZUID NIEUWKOOP

● De vereniging geeft naar haar beste weten en kunnen instructies aan de cursist.
● De vereniging staat er voor in dat de aangeboden accommodatie deugdelijk en veilig is.
● Indien er een vaartuig van de vereniging wordt gebruikt dan staat ze er voor in dat deze in goede staat verkeerd.
● Indien er een vaartuig van de vereniging wordt gebruikt dan is dit vaartuig verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal.
● Wij schenken geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE CONSUMENT

● De consument dient op de hoogte te zijn van de risico’s die horen bij het zeilen/varen. Informatie kan van tevoren bij de vereniging ingewonnen worden.
● Indien er een vaartuig van de consument wordt gebruikt dan dient dit vaartuig verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal.
● De consument is verplicht zorg te dragen dat de cursist beschikt over een afdoende WA-verzekering.
● Cursisten zijn verplicht tot het naleven van de instructies van de instructeurs en zij dienen de door ons aangegeven gedragsregels te respecteren.
● Tijdens de cursus mag er niet gerookt worden en gebruikers/bezitters van drugs worden verwijderd.
● Op het terrein van de vereniging is het verboden te rennen.
● Met het oog op in het water vallen van waardevolle voorwerpen (brillen, horloges, etc.) adviseert de vereniging om passende voorzorgsmaatregelen te nemen.
● De cursist dient minimaal te beschikken over een zwemdiploma A.
● De cursist is verplicht tot het dragen van een zwemvest, met uitzondering binnen het clubhuis.
● Kledinginstructies dienen opgevolgd te worden, het dragen van een drysuit of wetsuit is doorgaans verplicht.

DE AANSPRAKELIJKHEID

● De vereniging is aansprakelijk voor schade die rechtstreeks het gevolg is van een tekortkoming die aan hem is toe te rekenen dan wel is toe te rekenen aan personen in zijn dienst en/of aan personen die door hem zijn aangesteld ten behoeve van de uitvoering van de vaarinstructies.
● De cursist is volledig aansprakelijk voor schade die door een toerekenbare tekortkoming van hem veroorzaakt wordt.
● De vereniging is niet aansprakelijk voor schade, vervolgschade en/of verlies van bagage en/of kostbaarheden.
● Indien gebruik gemaakt wordt van een boot die eigendom is van de cursist, dan zijn zowel de vereniging als de instructeurs in geen geval aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van de boot.
De vereniging is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor maximaal €2.500.000,

Informatie:

ING Bank Nieuwkoop:  IBAN: NL71 INGB 0652 5616 83

t.n.v. Penningmeester W.S.V. Noord-Zuid Nieuwkoop

KvK: 40446075

 
noordzuid-logo-wit

Locatie en telefoon:

Molenpad 5
2421 BX
Nieuwkoop
+31(0)172-574875  (alleen tijdens evenementen)