Disclaimer wedstrijden

DISCLAIMER WEDSTRIJDEN

De deelnemers aan de wedstrijd(en) doen zulks voor eigen rekening en risico en dienen tenminste WA-verzekerd te zijn met een minimum dekking van € 2.500.000 per gebeurtenis. De wedstrijdcommissie, vereniging W.V. Noord-Zuid Nieuwkoop noch enig andere bij de organisatie betrokken partij of personen waarvan bovengenoemde vereniging en/of partijen gebruikt maken, aanvaarden enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijden.

WSV Noord-Zuid Nieuwkoop

Noord-Zuid is een watersportvereniging die het plezier, de lol en competitie rondom het zeilen en actief op het water zijn wil versterken en verspreiden. We nodigen je van harte uit om hier een onderdeel van te zijn!

 
noordzuid-logo-wit

Contact info

Molenpad 5
2421 BX
Nieuwkoop
+31(0)172-574875