Disclaimer wedstrijden

 
 

DISCLAIMER WEDSTRIJDEN

De deelnemers aan de wedstrijd(en) doen zulks voor eigen rekening en risico en dienen tenminste WA-verzekerd te zijn met een minimum dekking van € 2.500.000 per gebeurtenis. De wedstrijdcommissie, vereniging W.V. Noord-Zuid Nieuwkoop noch enig andere bij de organisatie betrokken partij of personen waarvan bovengenoemde vereniging en/of partijen gebruikt maken, aanvaarden enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijden.

Informatie:

ING Bank Nieuwkoop:  IBAN: NL71 INGB 0652 5616 83

t.n.v. Penningmeester W.S.V. Noord-Zuid Nieuwkoop

KvK: 40446075

 
noordzuid-logo-wit

Locatie en telefoon:

Molenpad 5
2421 BX
Nieuwkoop
+31(0)172-574875  (alleen tijdens evenementen)