Uitstellen extra Algemene Ledenvergadering punt ‘Herziening Statuten’ zaterdag 31 oktober 2020

 
 

Uitstellen extra Algemene Ledenvergadering punt ‘Herziening Statuten’ zaterdag 31 oktober 2020

Geplaatst op 16-10-2020  -  Categorie: Algemeen

15 oktober 2020

Uitstellen extra Algemene Ledenvergadering punt ‘Herziening Statuten’ zaterdag 31 oktober 2020

Geachte leden,

Met de aangescherpte RIVM-richtlijnen rond het corona virus van dinsdag 13 oktober 2020 hebben we als bestuur besloten om de geplande extra ALV op 31 oktober 2020 uit te stellen. 

Op basis van artikel 21 lid 3 dient de extra ALV niet eerder dan 14 en binnen 30 dagen bijeengeroepen en gehouden te worden, waarin over het voorstel zoals dat in de eerste vergadering aan de orde is geweest kan worden besloten, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, mits met een meerderheid van 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen. Met de goedgekeurde “Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid” is het mogelijk om de extra ALV uit te stellen met maximaal 4 maanden. Als bestuur spannen we ons er voor in om deze uitgestelde extra ALV binnen deze extra beschikbare tijd uit te schrijven. Eén en ander passend binnen de RIVM-richtlijnen wanneer het weer mogelijk is om de vergadering, beperkt, fysiek bij te wonen. 

Wij willen u er nogmaals aan herinneren om ons - uiterlijk woensdag 28 oktober 2020 -  eventuele op- en of aanmerkingen op de conceptstatuten door te geven, via siraterces.[antispam].@noordzuidnieuwkoop.nl. Om het u te vergemakkelijken wat ‘oud’ en wat ‘nieuw’ is, vindt u op onze website onder het kopje ‘mijn Noord-Zuid’ met uw eigen inlog, het document waarin deze vergelijking zichtbaar is gemaakt. U vindt dit document onder het kopje "Besloten Items". Indien u uw gebruikersnaam en/of  wachtwoord bent vergeten kunt u op de link "Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten" klikken.

De Statutencommissie zal op de ingebrachte wijzigingen een advies aan het bestuur geven. Wijzigingen die hieruit voortvloeien op de conceptakte kunnen, als een amendement, worden meegenomen in de extra ALV op een nader te bepalen datum.

Het Bestuur


Informatie:

ING Bank Nieuwkoop:  IBAN: NL71 INGB 0652 5616 83

t.n.v. Penningmeester W.S.V. Noord-Zuid Nieuwkoop

KvK: 40446075

 
noordzuid-logo-wit

Locatie en telefoon:

Molenpad 5
2421 BX
Nieuwkoop
+31(0)172-574875  (alleen tijdens evenementen)